Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wirtualna Biblioteka Nauki

Indywidualne konta użytkowników pozwalające na zdalny dostęp do zasobów spoza sieci akademickiej

Elsevier (ScienceDirect, Scopus i SciVal): użytkownik powinien założyć indywidulane konto poprzez opcję “Register” na serwerze sciencedirect.com lub scopus.com (konto jest wspólne dla wszystkich produktów Elsevier), a następnie aktywować zdalny dostęp do zasobów. Powyższe operacje można wykonać poza siecią akademicką, ale aktywacja wymaga wykorzystania adresu email należącego do domeny adresowej instytucji (apsl.edu.pl).

 

SpringerLink: użytkownik powinien założyć indywidualne konto przez opcję “Sign up”. Dostęp zdalny będzie automatycznie aktywowany w momencie założenia konta, pod warunkiem, że konto jest zakładane w trakcie połączenia z sieci akademickiej 
z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję.

 

Web of Science: użytkownik powinien założyć indywidualne konto przez wybór opcji “Register” pod opcją “Sign in”, co jest możliwe tylko w czasie połączenia z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję i zapewnia automatyczną aktywację zdalnego dostępu na 180 dni. 

 

Wiley: użytkownik powinien założyć indywidualne konto przez opcję “Sign up”. Jeśli operacja ta jest wykonywana z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję, to dostęp zdalny będzie automatycznie aktywowany. 
W przeciwnym razie należy przynajmniej raz zalogować się na konto z sieci swojej instytucji, co wystarcza dla aktywacji zdalnego dostępu na 60 dni. 

 

Nature i Science: serwery tych czasopism nie pozwalają niestety na dostęp zdalny spoza sieci akademickiej do pełnych tekstów za pomocą kont użytkowników.

 

Znajdziesz nas tutaj