Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wirtualna Biblioteka Nauki

Program publikowania otwartego oraz licencje WBN

Informujemy, że na stronie WBN ICM można znaleźć komunikaty dotyczące publikowania otwartego oraz licencji WBN. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/

Indywidualne konta użytkowników pozwalające na zdalny dostęp do zasobów spoza sieci akademickiej

Elsevier (ScienceDirect, Scopus i SciVal): użytkownik powinien założyć indywidulane konto poprzez opcję “Register” na serwerze sciencedirect.com lub scopus.com (konto jest wspólne dla wszystkich produktów Elsevier), a następnie aktywować zdalny dostęp do zasobów. Powyższe operacje można wykonać poza siecią akademicką, ale aktywacja wymaga wykorzystania adresu email należącego do domeny adresowej instytucji (apsl.edu.pl).

 

SpringerLink: użytkownik powinien założyć indywidualne konto przez opcję “Sign up”. Dostęp zdalny będzie automatycznie aktywowany w momencie założenia konta, pod warunkiem, że konto jest zakładane w trakcie połączenia z sieci akademickiej 
z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję.

 

Web of Science: użytkownik powinien założyć indywidualne konto przez wybór opcji “Register” pod opcją “Sign in”, co jest możliwe tylko w czasie połączenia z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję i zapewnia automatyczną aktywację zdalnego dostępu na 180 dni. 

 

Wiley: użytkownik powinien założyć indywidualne konto przez opcję “Sign up”. Jeśli operacja ta jest wykonywana z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję, to dostęp zdalny będzie automatycznie aktywowany. 
W przeciwnym razie należy przynajmniej raz zalogować się na konto z sieci swojej instytucji, co wystarcza dla aktywacji zdalnego dostępu na 60 dni. 

 

Nature i Science: serwery tych czasopism nie pozwalają niestety na dostęp zdalny spoza sieci akademickiej do pełnych tekstów za pomocą kont użytkowników.

 

Znajdziesz nas tutaj