Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Jak korzystać z Biblioteki (FAQ)

1. Jak zapisać się do Biblioteki?

Zgodnie z Regulaminem do Biblioteki można zapisać się w Wypożyczalni (parter budynku Biblioteki Uczelnianej). Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest przedłożenie:
•    dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;
•    wypełnionej karty zapisu, zawierającej dane personalne i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu;
oraz
•    dokumentu potwierdzającego aktualne zatrudnienie – pracownicy macierzystej uczelni;
•    legitymacji studenckiej – studenci macierzystej uczelni;
•    skierowania z biblioteki macierzystej uczelni – pracownicy i studenci innych uczelni;
•    dokumentu potwierdzającego status rencisty lub emeryta AP – renciści i emeryci.
Opłata za wykonanie karty bibliotecznej (opłata manipulacyjna) wynosi 10 zł; opłata ta nie dotyczy posiadaczy elektronicznych legitymacji studenckich.

2. Czy można korzystać ze zbiorów Biblioteki nie będąc studentem ani pracownikiem AP?

Tak, ale tylko na miejscu, w Czytelni, bez możliwości wypożyczania książek do domu.

3. Czy można zapisać się do Biblioteki za pośrednictwem Internetu?

Nie, ze względów regulaminowych do Biblioteki należy przyjść osobiście. Zapisy dokonywane są w Wypożyczalni.

4. Jak otrzymać hasło do własnego konta bibliotecznego?

Hasło otrzymuje się przy zapisie do Wypożyczalni. Każdy czytelnik może zmieniać swoje hasło samodzielnie, po zalogowaniu się do katalogu online (OPAC), wybierając opcję INFORMACJE O CZYTELNIKU, a następnie ZMIANA HASŁA. W haśle nie należy używać znaków diakrytycznych.

5. Czy można zamówić książki przez Internet?

Tak, zamawianie książek w Bibliotece AP odbywa się drogą komputerową: przez katalog online (OPAC) oraz z terminali rozmieszczonych w Bibliotece.

6. Czy można zamówić książki przez e-mail lub telefon?

Nie, książki można zamawiać wyłącznie z własnego konta przez katalog online (OPAC) Biblioteki.

7. Ile książek i na jaki czas może wypożyczyć student AP?

Studenci mogą wypożyczyć 6 woluminów na okres 3 miesięcy.

8. Po jakim czasie od złożenia zamówienia można odebrać książki z wypożyczalni?

Książki można odebrać po 2 godzinach od momentu wysłania zamówienia. Zamówione książki czekają na czytelnika 5 dni roboczych.

9. Po jakim czasie od złożenia zamówienia do Czytelni można skorzystać z zamówionych materiałów?

Z zamówionych do Czytelni materiałów można skorzystać po 30 minutach od złożenia zamówienia.

10. Jak sprawdzić stan swojego konta bibliotecznego?

Należy zalogować się do katalogu online (OPAC) podając nr karty bibliotecznej (nr ID nadawany przy zapisie) oraz hasło, a następnie wybrać opcję INFORMACJE O CZYTELNIKU.

11. Czy można przedłużyć czas zwrotu książki?

Tak, prolongaty należy dokonać po zalogowaniu się do katalogu online (OPAC), telefonicznie, mailowo lub osobiście u bibliotekarza w Wypożyczalni. Jest to możliwe, gdy książka nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika i gdy są uregulowane wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki.

12. Jak szukać literatury na zadany temat?

Należy rozpocząć poszukiwania od przejrzenia katalogu online (OPAC) wg hasła przedmiotowego. Jeśli poszukiwania nie dadzą efektu, należy udać się do Oddziału Informacji Naukowej, który służy niezbędną pomocą.

13. Jeżeli książka nie figuruje w katalogu komputerowym, czy to oznacza, że Biblioteka jej nie posiada?

Nie. Katalog komputerowy uwzględnia ok. 90% książek z księgozbioru. Pozostała część (głównie pozycje sprzed 1987 r.) jest rejestrowana w katalogu kartkowym i dopiero po jego sprawdzeniu można ostatecznie stwierdzić, że danej książki nie ma w zbiorach Biblioteki.

14. Jak zamówić książkę, którą rejestruje tylko katalog kartkowy?

Należy zgłosić się do Wypożyczalni lub Oddziału Informacji Naukowej, aby uzyskać potrzebne informacje.

15. Czy można wypożyczyć do domu czasopismo?

Nie, zgodnie z regulaminem Biblioteki z czasopism można korzystać tylko w Czytelni. Katalog komputerowy nie rejestruje wszystkich tytułów czasopism, wyszukiwanie należy uzupełnić przeglądając katalog kartkowy czasopism. Aby skorzystać z czasopisma należy wypełnić tradycyjny rewers kartkowy (na czasopisma z katalogu kartkowego) i wręczyć go dyżurującemu w Czytelni bibliotekarzowi, lub wysłać zamówienie elektronicznie (na czasopisma zarejestrowane w katalogu online (OPAC).

16. Czy można zarezerwować książkę wypożyczoną przez innego czytelnika?

Tak. Po zalogowaniu się na koncie czytelnika, należy odnaleźć daną książkę w katalogu a następnie skorzystać z opcji ZAREZERWUJ i określić termin ważności rezerwacji. W chwili, gdy książka będzie dostępna do wypożyczenia, czytelnik dostanie powiadomienie pocztą elektroniczną.

17. Czy można korzystać z prac magisterskich obronionych w AP?

Nie, Biblioteka Uczelniana nie gromadzi prac magisterskich.

18. Co zrobić, w przypadku zagubienia karty bibliotecznej?

Należy jak najszybciej zgłosić ten fakt w Wypożyczalni oraz wyrobić duplikat karty – koszt duplikatu 10 zł (nie dotyczy posiadaczy elektronicznych legitymacji studenckich).

19. Co zrobić w przypadku zagubienia książki z Biblioteki?

Należy zgłosić ten fakt w Wypożyczalni. Bibliotekarz wskaże dalszą drogę postępowania w takim przypadku.

20. Co zrobić, gdy zapomniało się hasła do swojego konta bibliotecznego?

Należy przyjść do Wypożyczalni, aby otrzymać nowe hasło.

21. Czy można podłączyć swój laptop do Internetu w Bibliotece?

Można korzystać z własnego laptopa w Czytelni, jednak podłączenie do Internetu może być realizowane wyłącznie przez łącze bezprzewodowe.

22. Czy w Bibliotece znajduje się ksero?

Ksero samoobsługowe znajduje się naprzeciwko wejścia do Czytelni.

23. Jak skorzystać z Internetu na terenie Biblioteki?

Na terenie Biblioteki Uczelnianej aktywne są punkty dostępowe sieci WiFi.

Lista SSID punktów dostępowych:

 

 POMIESZCZENIENAZWA SIECI (SSID)SIEĆ
CzytelniaCzytelniaBIBLIOTECZNA
Biblioteka Główna
 ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk
eduroam AKADEMICKA

        
Dostęp do strony Biblioteki Uczelnianej, jak i katalogu nie wymaga autoryzacji.

Dostęp do Internetu przez sieć BIBLIOTECZNĄ nie wymaga autoryzacji.

Dostęp do Internetu w ramach usługi eduroam wymaga rejestracji na stronie

http://eduroam.apsl.edu.pl/index.php/en/rejestracja-dla-studentow-2/ 

Znajdziesz nas tutaj