Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Oferta edukacyjna

Nabór na nową edycję

Podyplomowych Studiów "Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną"

Zapraszamy na kolejną, VI edycję Podyplomowych Studiów "Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną" prowadzonych przez Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Adresat studiów:

Absolwenci studiów wyższych różnych kierunków posiadający tytuł magistra lub licencjata. Uwaga: potrzebne są też kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli chcemy pracować w bibliotece szkolnej i pedagogicznej; w publicznej i naukowej - niekonieczne.

Cel studiów:

Studia dają kwalifikacje bibliotekarskie niezbędne do pracy w bibliotece szkolnej, pedagogicznej, a także publicznej, naukowej i innych.

Czas trwania:

3 semestry, 350 godzin w trybie zaocznym, zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 08.00 - 16.15.

Rekrutacja:

Na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

Warunki ukończenia:

Zaliczenia z oceną, napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Opłaty:

Opłata rekrutacyjna 30 PLN

Opłata za studia:

1200 PLN za semestr (3600 PLN za całość, można płacić w ratach miesięcznych) oraz 30 PLN za świadectwo ukończenia.

Wpłata opłaty rekrutacyjnej:

Wpłaty należy dokonać na konto:

Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
62 1240 3770 1111 0000 4068 0604
z dopiskiem: subkonto 249-13, opłata rekrutacyjna EBzTI

Wymagane dokumenty:
  • podanie i kwestionariusz (ze strony AP)
  • odpis dyplomu lub potwierdzone na miejscu ksero
  • zdjęcie legitymacyjne (można dostarczyć osobiście lub listem poleconym z dopiskiem nazwy studiów)
  • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej (30 PLN)

Adres, na który należy wysłać (dostarczyć) dokumenty

Akademia Pomorska w Słupsku
Biblioteka Uczelniana
Sekretariat
ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk
Podyplomowe Studia "Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną"

Kontakt

Kierownik Studiów
dr Beata Taraszkiewicz
 59 84 05 400

lub Instytut Pedagogiki
 59 84 05 924
od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 14.30

Znajdziesz nas tutaj