Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Struktura / Pracownicy Biblioteki

Dyrektor

dr Beata Taraszkiewicz, st. kustosz dypl. (pok. 38)
tel. 59 84 05 400  beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl

Zastępca Dyrektora

mgr Anna Kubacka, kustosz (pok. 33)
tel. 59 84 05 451  anna.kubacka@biblioteka.apsl.edu.pl

Sekretariat

mgr Urszula Kłos - starszy bibliotekarz (pok. 38)
tel. 59 84 05 351  sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

Oddział Obsługi Użytkownika

Kierownik:

mgr Jolanta Nowak - kustosz (pok. 42)
tel. 59 84 05 354    jolanta.nowak@biblioteka.apsl.edu.pl

Wypożyczalnia

mgr Paweł Kisiel  - bibliotekarz

tel. 59 84 05 353 pawel.kisiel@biblioteka.apsl.edu.pl

 

mgr Ariel Sontowski - młodszy bibliotekarz

tel. 59 84 05 353  ariel.sontowski@apsl.edu.pl

 

Grażyna Krajewska-Hort  - bibliotekarz

tel. 59 84 05 353 grazyna.krajewska-hort@biblioteka.apsl.edu.pl

 

Czytelnia

mgr Teresa Kunikowska - kustosz

tel. 59 84 05 456 teresa.kunikowska@biblioteka.apsl.edu.pl

 

mgr Teresa Milewska - kustosz

tel. 59 84 95 456  teresa.milewska@biblioteka.apsl.edu.pl

 

Oddział Informacji Naukowej

Kierownik: mgr Bogumiła Zlot-Sobierajska - kustosz (pok. 6)
tel. 59 84 05 452   bogumila.zlot-sobierajska@biblioteka.apsl.edu.pl

 

Bibliometria

mgr Sabina Czaja - kustosz (pok. 7)
tel. 59 84 05 352  sabina.czaja@biblioteka.apsl.edu.pl

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

mgr Elżbieta Karolewska - starszy bibliotekarz (pok. 7)
tel. 59 84 05 352   wyp.miedzybiblioteczna@biblioteka.apsl.edu.pl

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Kierownik:

mgr Aneta Grabowska - kustosz (pok. 23)
tel. 59 84 05 355   aneta.grabowska@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Bożena Ciuk - kustosz (pok. 24)
tel. 59 84 05 453   bozena.ciuk@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Elżbieta Kisiel - starszy bibliotekarz (pok. 26)
tel. 59 84 05 419   elzbieta.kisiel@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Halina Saj - kustosz (pok. 26)
tel. 59 84 05 419   halina.saj@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Magdalena Mułyk - specjalista (pok.26)
tel. 59 84 05 419 magdalena.mulyk@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Sylwia Sikorska - starszy bibliotekarz (pok. 25)
tel. 59 84 05 455   sylwia.sikorska@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Barbara Skomoroko -kustosz (pok. 24)
tel. 59 84 05 453   barbara.skomoroko@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Maria Sznigier - starszy bibliotekarz (pok. 25)
tel. 59 84 05 455   maria.sznigier@biblioteka.apsl.edu.pl

Informatyk

Mariusz Kus (pok. 30)   mariusz.kus@biblioteka.apsl.edu.pl

Portiernia

tel. 59 84 05 356

Znajdziesz nas tutaj