Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Struktura / Pracownicy Biblioteki

Dyrektor

dr Beata Taraszkiewicz, st. kustosz dypl. (pok. 58)
59 84 05 400  beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl

Zastępca Dyrektora

mgr Anna Kubacka, kustosz (pok. 33)
59 84 05 451  anna.kubacka@biblioteka.apsl.edu.pl

Sekretariat

mgr Urszula Kłos (pok. 38)
59 84 05 351  sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

Oddział Obsługi Użytkownika

Kierownik:

mgr Jolanta Nowak (pok. 42)
59 84 05 354    jolanta.nowak@biblioteka.apsl.edu.pl

Wypożyczalnia

mgr Paweł Kisiel   pawel.kisiel@biblioteka.apsl.edu.pl

Grażyna Krajewska-Hort   grazyna.krajewska-hort@biblioteka.apsl.edu.pl

Czytelnia

mgr Gabriela Chamier Gliszczyńska   gabriela.chamier-gliszczynska@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Teresa Kunikowska   teresa.kunikowska@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Teresa Milewska   teresa.milewska@biblioteka.apsl.edu.pl

Oddział Informacji Naukowej

Kierownik: mgr Bogumiła Zlot-Sobierajska (pok. 6)
59 84 05 452   bogumila.zlot-sobierajska@biblioteka.apsl.edu.pl

Bibliometria

mgr Sabina Czaja (pok. 7)
59 84 05 352  sabina.czaja@biblioteka.apsl.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 mgr Elżbieta Karolewska (pok. 7)
59 84 05 352   wyp.miedzybiblioteczna@biblioteka.apsl.edu.pl

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Kierownik:

mgr inż. Wiesława Gałek (pok. 23)
59 84 05 355   wieslawa.galek@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Bożena Ciuk (pok. 24)
59 84 05 453   bozena.ciuk@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Aneta Grabowska (pok. 26)
59 84 05 454   aneta.grabowska@biblioteka.apsl.edu.pl

Katarzyna Karpicz (pok. 26)
59 84 05 419   katarzyna.karpicz@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Elżbieta Kisiel (pok. 26)
59 84 05 419   elzbieta.kisiel@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Halina Saj (pok. 26)
59 84 05 419   halina.saj@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Sylwia Sikorska (pok. 25)
59 84 05 455   sylwia.sikorska@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Barbara Skomoroko (pok. 24)
59 84 05 453   barbara.skomoroko@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Maria Sznigier (pok. 25)
59 84 05 453   maria.sznigier@biblioteka.apsl.edu.pl

Informatyk

Mariusz Kus (pok. 30)   mariusz.kus@biblioteka.apsl.edu.pl

Portiernia

59 84 05 356

Znajdziesz nas tutaj