Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

INDEX COPERNICUS

Dorobek naukowy pracowników dostarczany do Biblioteki Uczelnianej AP powinien zawierać:

 1.  w przypadku artykułów - cały artykuł wraz z pełną informacją o czasopiśmie (rok wydania, numer, numery stron, numer ISSN);
 2.  w przypadku streszczeń zjazdowych - streszczenie wraz ze stroną tytułową oraz stroną redakcyjną (nazwa, tytuł, miejsce, czas zjazdu);
 3.  w przypadku fragmentów z książek:
  1. fragment z widocznymi numerami stron,
  2. stronę tytułową, stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce, numer ISBN) oraz cały spis treści;
 4.  w przypadku książek, edycji tekstów źródłowych, tłumaczeń, filologicznych edycji naukowych, publikowanych katalogów wystaw, itp., których autorami lub redaktorami są pracownicy Akademii:
  1. stronę tytułową, stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce,  numer ISBN) oraz cały spis treści,
  2. pełną publikację (do wglądu);
 5. w przypadku innych form publikacji dane pozwalające na identyfikację dokumentu;
 6. w przypadku wydawnictw on-line można dostarczyć wersję elektroniczna publikacji.

Biblioteka Uczelniana AP będzie wdzięczna za podarowanie książki do zbiorów Biblioteki przez autora lub redaktora monografii.

Oświadczenie o afiliacji

 

Uprzejmie przypominamy o:

1. Dostarczaniu publikacji na bieżąco.

2. Informowaniu o afiliacji pracy.

3. Podawaniu liczby znaków (bądź ilości arkuszy) przy rozdziałach w książkach.

Znajdziesz nas tutaj