Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Sympozjum IEEE nt. publikowania i otwartego dostępu

Najlepsze praktyki w zakresie publikowania, zwiększające zasięg i wpływ badań - 29 września 2021 | 15:00

O sesji
Seminarium dostarczy autorom najlepszych praktyk w zakresie przygotowania manuskryptu, poruszania się po procesie składania publikacji w czasopismach oraz ważnych wskazówek, które pomogą autorom w uzyskaniu publikacji. Omówione zostaną również możliwości, jakie mają autorzy i instytucje akademickie, aby zwiększyć widoczność i wpływ swoich badań poprzez publikowanie w opcjach otwartego dostępu w IEEE.

Saifur Rahman z Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, który przedstawi krytyczny wgląd w proces recenzowania i składania prac przez IEEE oraz wskazówki dotyczące tego, na co redaktorzy zwracają uwagę w zgłoszeniach. Ponadto, prelegenci z IEEE będą obecni, aby omówić takie tematy jak programy IEEE open access dla instytucji, strategie badawcze z wykorzystaniem IEEE Xplore, narzędzia IEEE dla autorów i inne ważne zasoby dla autorów.

Zagadnienia:

  • Jak zwiększyć widoczność i wpływ swoich badań?
  • Wskazówki i najlepsze praktyki zwiększające szanse autora na publikację
  • Na co zwracają uwagę redaktorzy i recenzenci w nadsyłanych pracach
  • Najczęstsze powody odrzucania prac
  • Wybór właściwej publikacji dla Twoich badań
  • Powody, dla których warto rozważyć publikację w czasopiśmie z otwartym dostępem
  • Opcje otwartego dostępu dostępne w IEEE dla autorów i instytucji
  • Pytania i odpowiedzi na żywo: Zapytaj ekspertów

Znajdziesz nas tutaj