Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Dostęp testowy do bazy Humanities Source na platformie EBSCOhost

Baza Humanities Source  jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.000 czasopism i zawiera pełny tekst około 1.300 czasopism. Udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej.
Zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych.

Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych.

Baza Humanities Source została dodana do listy baz na platformie EBSCOhost https://search.ebscohost.com/

i jest dostępna w Bibliotece Uczelnianej AP, w ramach sieci adresów IP Akademii Pomorskiej oraz zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych po zalogowaniu. W celu uzyskania danych do logowania skontaktuj się z Oddziałem Informacji Naukowej:

bogumila.zlot-sobierajska@biblioteka.apsl.edu.pl, tel. 59 84 05 452 lub 352.

Dostęp testowy potrwa do 10 stycznia 2023 r. Zachęcamy do korzystania!

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7039320&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=hus 

Znajdziesz nas tutaj