Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Dostęp testowy do baz z zakresu prawa i bezpieczeństwa

Testowane bazy: International Security & Counter Terrorism Reference Center, Criminal Justice Abstracts with Full Text, Index to Legal Periodicals & Books Full Text oraz Legal Source zostały dodane na platformę EBSCOhost https://search.ebscohost.com/ oraz dodane do testowanej wyszukiwarki EDS. Bazy są dostępne dla studentów i pracowników Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych przy wykorzystaniu danych do logowania, które można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Uczelnianej AP (mail: bogumila.zlot-sobierajska@biblioteka.apsl.edu.pl).

Test potrwa do 31 maja 2021.

International Security & Counter-Terrorism Reference Center

  • https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=tsh
  • Baza International Security & Counter-Terrorism Reference Center (ISCTRC) obejmuje obszerne źródła publicznie dostępnej informacji dla celów wywiadu i jest przeznaczona dla analityków, specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz studentów. Baza zawiera ponad 2.500 pełnotekstowych publikacji, kilkaset tysięcy wyselekcjonowanych artykułów, serwisów i raportów informacyjnych (w tym Stratfor Analysis, Stratfor Forecasts, and Stratfor Geopolitical Diary), streszczeń książek, najczęściej zadawanych pytań oraz własnych opracowań naświetlających zagadnienia terroryzmu i bezpieczeństwa. Baza łączy pogłębione analizy naukowe z komentarzami ekspertów z różnych organizacji, agencji i wydawnictw oraz bieżące przeglądy rozwoju wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, politycznym, wojskowym, ekonomicznym, społecznym i technicznym. Baza zawiera ponadto kolekcję ponad 10.800 zdjęć, map i flag.

Legal Source

  • https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=lgs
  • Legal Source zawiera pełny tekst czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myślii kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 1.000 czasopism pełnotekstowych oraz opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z wielu innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych oraz ponad 400 przeglądów prawnych. Baza  zapewnia dostęp do różnorodnych publikacji,o międzynarodowym zasięgu: artykułów naukowych, materiałów z konferencjii sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych. Jest to doskonałe źródło informacji dla prawników, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, bibliotekarzy, studentów prawa, praktykantów adwokackich oraz wszystkich osób zajmujących się prawem. Tematyka bazy obejmuje: prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, bankowość, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne, planowanie przestrzenne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo lokalowe, korporacje międzynarodowe, prawo patentowe, poświadczenie autentyczności testamentu, papiery wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia handlowe i wiele innych.

Index to Legal Periodicals & Books Full Tex

  • https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=lft
  • Baza Index to Legal Periodicals & Books Full Text to doskonałe źródło informacji dla prawników, nauczycieli, przedsiębiorców, bibliotekarzy prawniczych i studentów, zapewniająca dostęp do pełnego tekstu do najważniejszych informacji prawnych w języku angielskim: artykułów naukowych, sympozjów, przeglądów jurysdykcyjnych, orzeczeń sądowych, książek, recenzji książek i innych.

Criminal Justice Abstracts with Full Text

Znajdziesz nas tutaj