Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Punkt Logowania

§1

 1. Sekcja Informatyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, we współpracy z Polską Federacją Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, umożliwia dostęp do zewnętrznych usług sieciowych.
 2. Logowanie do tych usług następuje za pośrednictwem Centralnego Punktu Logowania AP, przy pomocy identyfikatora logowania AP.

§2

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa logowania postępując zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych.

§3

 1. W trakcie logowania do usługi zewnętrznej konieczne jest przekazanie listy danych wskazanych w ust. 2, dotyczących konta Użytkownika, celem uzyskania dostępu do danej usługi zewnętrznej.
 2. W trakcie logowania Użytkownika do usługi zewnętrznej na jego żądanie udostępniane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, akademicki adres e-mail oraz informacje o statusie Użytkownika, tj. pracownik administracyjny, pracownik naukowy, student lub absolwent.
 3. Użytkownik logując się do usługi zewnętrznej, wyraża tym samym zgodę na przekazywanie danych danemu Usługodawcy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak koniecznie dla skutecznego zalogowania się do usługi zewnętrznej przez danego Użytkownika
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”
 5. AP działa w roli zaufanego pośrednika przy przekazaniu danych Użytkownika do Usługodawcy, będącego Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, dlatego też AP nie odpowiada za proces przetwarzania danych osobowych w usłudze. Ewentualne zapytania o proces przetwarzania, realizację praw Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Usługodawcy świadczącego daną usługę zewnętrzną.
 6. AP informuje, iż w związku z faktem, iż dany Usługodawca świadczący usługę zewnętrzną może posiadać siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podane przez niego dane osobowe w zakresie wskazanym w ust 2 mogą być przekazywane do państwa trzeciego celem świadczenia usługi zewnętrznej przez ww. Usługodawcę. AP informuje iż wykaz państw trzecich, terytoriów i określonych sektorów w państwie trzecim oraz organizacji międzynarodowych, co do których Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni, stopień ochrony lub jego brak, jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej Komisji dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/index_pl.
 7. AP informuje, iż dane osobowe Użytkownika w związku z logowaniem do usługi zewnętrznej będą przekazywane Usługodawcy przez cały okres członkostwa AP w Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, jednak nie dłużej niż do chwili utraty przez Użytkownika statusu wskazanego w ust. 2.

§4

 1. O ile regulamin danej usługi nie stanowi inaczej, Użytkownik może korzystać z usługi wyłącznie na swoje potrzeby związane z jego statusem na AP, tj. pracownik administracyjny, pracownik naukowy, student lub absolwent AP.
 2. Użytkownik musi przestrzegać ewentualnych dodatkowych zasad i ograniczeń opisanych na stronach internetowych, za pośrednictwem których udostępniane są dane usługi zewnętrzne, np. zakazu masowego pobierania danych, ich nieautoryzowanej publikacji itp.
 3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać własnego konta innym osobom.
 4. Użytkownikowi nie wolno uruchamiać oprogramowania korzystającego z usługi w jego imieniu.

Znajdziesz nas tutaj