Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Procedury zarządzania tożsamością na potrzeby udziału w Federacji PIONIER.Id

Konto upoważniające do logowania w usługach zewnętrznych (SSO) jest indywidualnym kontem użytkownika systemów komputerowych Akademii Pomorskiej. Konto użytkownika służy również uwierzytelnieniu w usługach wewnętrznych AP i przy dostępie do EDUROAM oraz Office365.

Wymogi dotyczące haseł oraz polityka bezpieczeństwa musi być zgodna z Zarządzeniem nr R.021.72.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 14.06.2019 r. dotyczącym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

 

Konto jest zakładane na następujących zasadach:

Pracownicy AP

Konto, w stanie nieaktywnym, zakładane jest samodzielnie przez zainteresowanego pracownika na stronie Wirtualnych Kadr (https://ehms.apsl.edu.pl) lub pracownika Sekcji Informatyki, ul. Arciszewskiego 22a, pok. 7. Ważność konta wyznacza okres trwania umowy o pracę.

 

Aktywacji konta użytkownik i nadanie odpowiednich uprawnień może dokonać w jednym z dwóch punktów na Uczelni:
•    Sekcja Informatyki AP, ul. Arciszewskiego 22a, pok. 41;
•    Sekcja Informatyki AP, ul. Arciszewskiego 22b, pok. 104;

 

Resetowanie hasła jest możliwe w ww. punktach lub też może być dokonane samodzielnie z wykorzystaniem strony https://ad.apsl.edu.pl po wcześniejszym zdefiniowaniu konta e-mail w systemie Wirtualnych Kadr.

 

Pracownicy AP powracający do pracy po przerwie krótszej niż 180 dni mają konto aktywowane automatycznie. Logowanie możliwe jest przy użyciu danych dostępowych wykorzystywanych w czasie trwania poprzedniej umowy o pracę. W razie problemów należy zgłosić się do punktów wskazanych w pkt. 2.

 

Studenci
Konto, w stanie nieaktywnym, zakładane jest automatycznie na podstawie danych w systemie „HMS Solution” podczas procesu rekrutacji. Dostęp do usług wygasa automatycznie 3 miesiące po dacie obrony pracy. W przypadku skreślenia z listy studiujących, dostęp do usług ustaje w dniu następnym po zaewidencjonowaniu skreślenia i zmianie statusu w systemie „Dziekanat”.

 

Aktywacji konta student dokonuje w Biurze Obsługi Studenta i Doktoranta (BOSiD), lub w dwóch punktach Uczelni:
•    Sekcja Informatyki AP, ul. Arciszewskiego 22a, pok. 41;
•    Sekcja Informatyki AP, ul. Arciszewskiego 22b, pok. 104;

 

Resetowanie hasła
Resetowanie hasła jest możliwe w punktach dokonujących aktywacji kont pracowniczych/studenckich, lub też może być dokonane samodzielnie z wykorzystaniem strony https://ad.apsl.edu.pl po wcześniejszym zdefiniowaniu konta e-mail w systemie HMS Uczelni.

Znajdziesz nas tutaj