Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Kwestura - Sekcja Finansowo - Księgowa

ul.Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk Budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego

Kierownik: 

mgr Edyta Dumanowska  

pokój 10

tel. (59) 84 05 387 w. 387

e-mail: edyta.dumanowska@apsl.edu.pl

Pracownicy:

Izabella Dolna - specjalista

pokój 1

tel./fax (59) 84 05 314 wew. 314 e-mail: izabella.dolna@apsl.edu.pl

 

mgr Małgorzata Śliwowska - referent

pokój 1, badania statutowe,stypendia,

tel.59/84 05 314, e-mail :  malgorzata.sliwowska@apsl.edu.pl  

 

Urszula Kroplewska - specjalista

pokój 1, badania statutowe, studia podyplomowe

tel./fax (59) 84 05 314 wew.314 e-mail: urszula.kroplewska@apsl.edu.pl

 

mgr Barbara Barczyńska - specjalista

pokój 1, konferencje, podatek VAT

tel./fax (59) 84 05 314 wew. 314 e-mail: barbara.barczynska@apsl.edu.pl

 

mgr Magda Olejnik - specjalista

pokój 2, rozrachunki z pracownikami i kontrahentami - windykacja , delegacje

tel. (59) 84 05 395 wew. 395 e-mail: magdalena.olejnik@apsl.edu.pl

 

Wiesława Warać

pokój 2, likwidatura: faktury, rachunki,

tel. (59) 84 05 395 wew. 395 e-mail: wieslawa.warac@apsl.edu.pl

 

mgr Małgorzata Książek - specjalista

pokój 9, środki trwałe

tel. (59) 84 05 545 wew. 234

e-mail: malgorzata.ksiazek@apsl.edu.pl

e-mail: ewidencjakwestura@apsl.edu.pl

 

mgr Hanna Kowalska - specjalista

pokój nr 9,

tel. (59) 84 00 545 w. 234 e-mail: hanna.kowalska@apsl.edu.pl

 

Znajdziesz nas tutaj