soa10Miło nam poinformować, że w dniu 4 listopada br. została podpisana umowa finalizująca projekt „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”, pozwalający stworzyć ofertę wychodzącą naprzeciw potrzebom rynku pracy.

Podpisy pod umową złożyli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz JM Rektor dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski w obecności Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego, Wiceprezydenta Słupska Marka Biernackiego, przedstawiciela MNiSW Piotra Mullera, radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Czesława Elzanowskiego oraz partnerów projektu - Prezesa PARR Mirosława Kamińskiego, Prezesa SIPH Jana Czechowicza oraz Rektora WSIG prof. Stanisława Szyszko.

JM Rektor dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski: Realizacja projektu SOA stanowi ważny etap w rozwoju naszej Alma Mater, który z pewnością przyczyni się do umacniania jej pozycji nie tylko w regionie i województwie, ale również w kraju. W ramach projektu powstanie czternaście nowych specjalności, w tym oczekiwanych przez pracodawców sześć specjalności inżynierskich, a pracownie zostaną wyposażone w najnowocześniejsze pomoce naukowe i ICT. Realizacja projektu umocni nie tylko Akademię Pomorską, ale również Słupsk, który z pewnością zyska na znaczeniu jako miasto o akademickim charakterze, otwarte na potrzeby, rozwój i kształtowanie nowego pokolenia młodych ludzi. Pragnę podziękować wszystkim osobom, które pracowały przy opracowywaniu projektu: Panu Marszałkowi i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, naszym partnerom oraz pracownikom Uczelni, bez zaangażowania których z pewnością nie byłoby możliwe sfinalizowanie tego priorytetowego dla nas projektu.

Łączna wartości projektu wynosi 19.424.000 zł, z dofinansowaniem w kwocie 16 496 185 zł z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Warto podkreślić, że dzięki realizacji tego projektu opracowane zostaną programy kształcenia z udziałem pracodawców subregionu, w czym uczelnię wspierać będą jako partnerzy projektowi PARR Słupski Inkubator Technologiczny i Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa. Specjalności inżynierskie, które już od roku akademickiego 2017/2018 poszerzą ofertę edukacyjną AP to: materiałoznawstwo, programowanie w robotyce i automatyce, programowanie aplikacji mobilnych i internetowych, odnawialne źródła energii, przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską, gospodarka komunalna i wodno-ściekowa.

W ramach projektu SOA zostaną uruchomione oprócz ww. specjalności inżynierskich również nowe specjalności w trzech obszarach oczekiwanych przez gospodarkę subregionu: Inteligentne Technologie (ochrona cyberprzestrzeni, cybermedia, cyberzagrożenia, analiza danych w Business Intelligence), Energetyka i Środowisko (ekoenergetyka, biomonitoring i zrównoważony rozwój oraz Turystyka i Zdrowie (fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, rehabilitacja w opiece geriatrycznej).