Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Protokół   z pierwszego zebrania Komisji Wyborczej Uczelni

Protokół  z pierwszego zebrania Komisji Wyborczej Uczelni

Protokół z pierwszego zebrania Komisji Wyborczej Uczelni oraz wyborów na Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Wyborczej Uczelni na kadencję 2020-2024.

W dniu 20.12.2019 r. odbyło się zgodnie z § 80 pkt. 4 i 5 Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku zebranie.

Po przywitaniu przez Prorektora ds. Kształcenia dr. hab. Andrzeja Urbanka, prof. AP, sprawdzeniu kworum i przyjęciu propozycji kandydatur przystąpiono do głosowania tajnego. W jego wyniku wybrano Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza ww. komisji.

Liczba osób uprawnionych do głosowania to 15 osób, obecnych było 14 osób. Jednogłośnie zostali wybrani:

  1. Dr hab. Zenon Romanow, prof. AP- Przewodniczący
  2. Dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP- Zastępca Przewodniczącego
  3. Mgr Mirosława Jagodzińska- Sekretarz

 

Znajdziesz nas tutaj