Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Pismo okólne nr R.022.12.20  w sprawie rozliczenia kosztów użycia samochody prywatnego do celów służbowych

Pismo okólne nr R.022.12.20 w sprawie rozliczenia kosztów użycia samochody prywatnego do celów służbowych

Treść pisma:

1.      Osobie uprawnionej do użycia samochodu prywatnego do celów służbowych przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr, która nie może być wyższa niż określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1462 z późn. zm.) tj.:

1)     0,5214 zł w przypadku samochodu osobowego o poj. skok. silnika do 900 cm³,

2)     0,8358 zł w przypadku samochodu osobowego o poj. skok. silnika powyżej 900 cm³.

 

2.      Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać:

1)     w przypadku delegacji krajowych - kosztu biletu PKP II kl.,

2)     w przypadku delegacji zagranicznych - kosztu biletu klasy ekonomicznej za przelot samolotem.

 

Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj