Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Kondolencje

Kondolencje

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie z powodu śmierci Ś.P.mgr Aleksandry Bernas, wieloletniego pracownika Instytutu Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, 

składają JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, Pracownicy  Katedry Neofilologii oraz cała społeczność akademicka.

Znajdziesz nas tutaj