Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Pracownicy

Studenci

Aktualności

Akadamia Pomorska Słupsk
Szkolenie z obsługi modułu Teams 20.05.2020 r.

Szkolenie z obsługi modułu Teams 20.05.2020 r.

Szkolenie z obsługi modułu Teams.

Więcej
20.05.2020
Akadamia Pomorska Słupsk
Procedury dot. zasad składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Procedury dot. zasad składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Nr R.021.64.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Więcej
04.05.2020
Akadamia Pomorska Słupsk
Procedury dot. zasad weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów

Procedury dot. zasad weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów

Zarządzenie Nr R.021.63.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zasad weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów w ramach zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Więcej
04.05.2020
Akadamia Pomorska Słupsk
Procedury dot. przeprowadzania zdalnych zaliczeń

Procedury dot. przeprowadzania zdalnych zaliczeń

Zarządzenie Nr R.021.62.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Więcej
04.05.2020
Akadamia Pomorska Słupsk
Zdalne funkcjonowanie Uczelni

Zdalne funkcjonowanie Uczelni

Uprzejmie informujemy, że Uczelnia funkcjonuje zdalnie do 21 czerwca (ustalono nowe dyżury administracji), a w tym  kształcenie oraz zaliczenia/egzaminy/obrony odbywać się będą w formie na odległość do końca semestru letniego zgodnie z aktualną organizacją roku akademickiego.

Więcej
30.04.2020
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na 37. posiedzenie XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zaproszenie na 37. posiedzenie XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Uprzejmie zapraszamy na 37. posiedzenie XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku, które odbędzie się  29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w formie zdalnej 

Więcej
24.04.2020

Znajdziesz nas tutaj