Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na na 18. posiedzenie XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zaproszenie na na 18. posiedzenie XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Sz. P.  Członkowie Senatu

Akademii Pomorskiej w Słupsku

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na 18. posiedzenie XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku, które odbędzie 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Senatu przy ul. Bohaterów Westerplatte 64   (II p., sala nr 302).

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z 17. posiedzenia XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku.
  3. Komunikaty i informacje.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku 2018/2019.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Senatu na utworzenie Sklepu z gadżetami Akademii Pomorskiej w Słupsku.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr R.000.19.17 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej SDS o profilu ogólnoakademickim.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie.
  8. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Administracja.
  9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Administracja.
  10. Sprawy różne i wolne wnioski.

                                                                                                                                        Przewodniczący Senatu, Rektor

                                                                                                                                    dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

Znajdziesz nas tutaj