Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Świadczenie świąteczne

Świadczenie świąteczne

Informuję, o wypłacie świadczenia związanego z wypoczynkiem świątecznym pracowników, emerytów/rencistów AP.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przekazanie wypełnionego wniosku do Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych do 01.12.2017r. (druk wniosku i nowa tabela dofinansowań na stronie PRACOWNICY /Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych/Formularze dotyczące Spraw Socjalnych. Kierownik Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych Małgorzata Matysek

Znajdziesz nas tutaj