Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Program Dni NCN 2022

W dniach 11 i 12 maja w Białymstoku odbędzie się ósma edycja Dni Narodowego Centrum Nauki.

W tym roku gospodarzem tego cyklicznego wydarzenia jest Uniwersytet w Białymstoku. 
W gronie współorganizatorów znalazły się również inne podlaskie jednostki naukowe: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Celem Dni NCN jest zachęcenie badaczek i badaczy na różnych etapach kariery, pracujących w różnych ośrodkach, do udziału w konkursach organizowanych przez Centrum i wsparcie ich w przygotowywaniu wniosków o granty NCN. 

Wykład otwierający Dni NCN pt. „Recepta na satysfakcję i sukces w nauce” wygłosi prof. Barbara Malinowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, fizjolog i farmakolog, laureatka trzech grantów NCN.

Odbędą się prezentacje laureatów grantów i spotkania informacyjne o konkursach krajowych i międzynarodowych NCN. 

Na zajęcia praktyczne obowiązuje wcześniejsza rejestracja: https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/wydarzenia/dni-ncn/2022/rejestracja

Szczegółowe informacja znajdziecie Państwo na stronie: https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/wydarzenia/dni-ncn/2022

Znajdziesz nas tutaj