Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

OPUS24, SONATA18, PRELUDIUM BIS 4

Narodowe Centrum Nauki otwiera cztery nowe konkursy na projekty badawcze. Termin składania wniosków do 15 grudnia 2022. Wnioski, w zależności od konkursu, można składać albo z ramienia jednostki zatrudniającej, albo jako osoba fizyczna. 

OPUS 24 to konkurs otwarty dla szerokiego grona badaczy, w którym można zaplanować realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych lub z ich udziałem.  Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24

W konkursie SONATA 18 o środki na prowadzenie innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego mogą ubiegać się początkujący badacze. Warunkiem udziału jest uzyskanie stopnia doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18

 

PRELUDIUM BIS 4 to konkurs, w którym wnioski mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie projektów realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis4

Znajdziesz nas tutaj