Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na uroczyste 20. posiedzenie XV kadencji Senatu AP w Słupsku

Zaproszenie na uroczyste 20. posiedzenie XV kadencji Senatu AP w Słupsku

Sz. P.  Członkowie Senatu

Akademii Pomorskiej w Słupsku

                                                                                                           ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na uroczyste 20. posiedzenie XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z okazji Święta Uczelni, które odbędzie 13 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 11:00

w Auli nr 3 przy ul. Kozietulskiego 6-7, III p., sala 82 (I część)  

w Sali Senatu przy ul. Bohaterów Westerplatte 64, II p. (II część).

Porządek obrad:

1.  Pierwsza część obrad Senatu (obrady są otwarte – zapraszamy Pracowników i Gości):

1.1 Wręczenie Insygniów Dziekańskich  dr. hab. Przemysławowi Kowiańskiemu, prof. AP.

1.2 Przedstawienie informacji o obronach rozpraw doktorskich.

2.  Druga część  obrad Senatu (część zamknięta):

2.1 Przyjęcie porządku drugiej części obrad.

2.2 Przyjęcie protokołu z 19 posiedzenia XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku.

2.3 Komunikaty i informacje.

2.4 Przyjęcie uchwały dotyczącej zmian do Uchwały nr R.000.12.17 z 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku studiów Informatyka, studia pierwszego stopnia, studia 3,5- letnie inżynierskie. 

2.5 Przyjęcie uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.

2.6 Sprawozdanie z działalności Prorektora ds. Kształcenia i Studentów.

2.7 Sprawozdanie z działalności pionu Prorektora ds. Nauki.

2.8 Sprawy różne i wolne wnioski (kolejne posiedzenie Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku –

26 września 2018 r.).

                                                                                                     Przewodniczący Senatu, Rektor

                                                                                             dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

 

image alt text

 

Znajdziesz nas tutaj