Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Formularze dotyczące spraw finansowych majątkowych

Kwestura

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad dokumentowania sprzedaży towarów i usług

 

Wzory druków:

 

Podróże służbowe

Wyjazdy naukowe

Formularze dotyczące ewidencji majątku Uczelni:

Przyjęcie na stan -druk OT wzór - przyjęcie na stan środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

Likwidacja - druk LT wzór - likwidacja składnika majątku Uczelni: środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątkowych (wyposażenia):

Zmiana miejsca użytkowania - druk MT wzór -  zmiana miejsca użytkowania składnika majątku Uczelni: środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątkowych (wyposażenia):

 

Bieżący schemat organizacyjny AP z informacją numeryczną pól spisowych poszczególnych JO.

Komunikaty Kwestora

2017 r.

2016 r.

2015 r.

Znajdziesz nas tutaj