Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Oferta

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Łączność w zarządzaniu kryzysowym

Nazwa kursu/szkolenia

Łączność w zarządzaniu kryzysowym

Lokalizacja

Akademia Pomorska, Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Arciszewskiego 22 D, 76-200 Słupsk

Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do pracowników instytucji zarządzania kryzysowego, pracowników służb mundurowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Uzyskane kompetencje / kwalifikacje / korzyści

Podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie łączności w zarzadzaniu kryzysowym oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych interpersonalnych w zarzadzaniu kryzysowym.

Eksperci Prowadzący

dr hab. Dorota Zbroszczyk, Prof. AP, mgr Piotr Świnder

Termin(y) kursu

kurs może być realizowany w okresie całego roku akademickiego 2022/2023 (warunek: zebranie min. 17 osób)

Kontakt do Organizatora kursu

piotr.swinder@apsl.edu.pl, tel. 606378334

Cena kursu oraz zasady płatności

1250 zł

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku.

Znajdziesz nas tutaj