Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Oferta

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Trwa kampania informacyjna dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki niej, samorząd województwa pomorskiego, wykorzystując szerokie działania informacyjne, pragnie przybliżyć mieszkańcom regionu szanse, jakie niesie ze sobą możliwość skorzystania z Funduszy Europejskich.Celem głównym kampanii jest zachęta mieszkańców województwa pomorskiego do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Wsparcie unijne uzyskać można w obszarze:1. dotacje dla przedsiębiorstw na:tworzenie innowacyjnych produktów bądź usług,rozwój firmy (poszerzenie rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znacząca poprawa ich jakości, poprawa efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej, działania ekoefektywne w firmie),rozwój eksportu (badanie potencjału firmy i jej produktów w zakresie eksportu, udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy);2. instrumenty finansowe w postaci pożyczek na:inwestycje w firmach (oprócz pożyczek możliwe są także poręczenia i wkłady kapitałowe),termomodernizacje budynków publicznych, komunalnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,inwestycje na terenach rewitalizowanych,produkcję energii z OZE;3. dotacje na edukację przedszkolną;4. dotacje na opiekę nad dziećmi do lat 3;5. dotacje na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami;6. dotacje na rozwój usług społecznych.Jeśli jesteś zainteresowany realizacją projektu, inwestycji lub chcesz uczestniczyć w przedsięwzięciu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej - odwiedzaj fanpage na Facebooku „Pomorskie w Unii", oglądaj filmy promocyjne na YouTube lub spoty w sieci kin Multikino w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Rumi i Słupsku oraz kinach w Bytowie, Kościerzynie, Łebie, Ustce i Wejherowie.Zwróć też uwagę na materiał wyświetlany na ekranach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej. Przeczytaj informacje na naszych plakatach i na łamach lokalnych gazet m.in. w Dzienniku Bałtyckim, Gazetach: Tczewskiej, Malborskiej, Kociewskiej i Gryfie Kościerskim, Czasie Chojnic, Kurierze Bytowskim.Więcej informacji : Pomorskie w Unii

Znajdziesz nas tutaj