Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

O uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Historia Akademii Pomorskiej

Tradycja

Akademia Pomorska, będąc publiczną uczelnią wyższą w Słupsku, jest przestrzenią, w której spotykają się tradycja i nowoczesność. Tradycję buduje dorobek już ponad 50 lat pracy naukowo-dydaktycznej, ugruntowana pozycja ośrodka akademickiego, a także wybitni specjaliści w historii Uczelni. Powstała ona w 1969 r. pod nazwą Wyższa Szkoła Nauczycielska. W trakcie wieloletniej działalności Uczelni jej nazwa była kilkakrotnie zmieniana, co wynikało z wymogów formalnych i z poszerzania oferty edukacyjnej. 

Akademia Pomorska w Słupsku powstała w 1969 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów (DzU Nr 18 poz.134) jako Wyższa Szkoła Nauczycielska.

 

image alt text

Bazą dla Wyższej Szkoły Nauczycielskiej było Studium Nauczycielskie istniejące od 1957 r. Obecną nazwę - Akademia Pomorska w Słupsku - nasza Uczelnia przyjęła w 2006 roku. Wcześniej, w 1974 r. Wyższą Szkołę Nauczycielską przekształcono w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 2000 roku WSP przekształciła się w Pomorską Akademię Pedagogiczną. 

 

 

Dzieje Uczelni

1957-1969 Studium Nauczycielskie

1969-1974 Wyższa Szkoła Nauczycielska

1974-2000 Wyższa Szkoła Pedagogiczna

2000-2006 Pomorska Akademia Pedagogiczna

od 2006 Akademia Pomorska - obecnie 

 

Znajdziesz nas tutaj