Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Nauki ścisłe i przyrodnicze

image alt text

 

 

dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP

Chemia analityczna

Monitoring chemicznych zanieczyszczeń środowiska

Chemometria

 

 

 

image alt text

 

dr hab. Monika Niska, prof. AP

Analiza kopalnych szczątków Cladocera

Badania osadów jeziornych

Rekonstrukcja rozwoju różnowiekowych zbiorników jeziornych i warunków środowiskowych

 

 

 

image alt text

 

dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP

Fizyka i biofizyka morza

Teledetekcja satelitarna wód Bałtyku i jezior

Modelowanie właściwości biooptycznych wód naturalnych

 

 

 

image alt text

 

prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz

Entomologia

Zoologia

Ekologia zwierząt

Biogeografia

 

 

image alt text

 

prof. dr hab. Wladimir Tomin

Fizyka molekularna

Fotonika

Spektroskopia drobin organicznych 

 

 

 

image alt text

 

dr hab. Piotr Frąckiewicz, prof. AP

Teoria gier

Obliczenia kwantowe

Kwantowa teoria gier

 

 

 

 

 

dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. AP

Fizjologia człowieka i zwierząt 

Biochemia

Analityka medyczna

Patofizjologia

Biologia medyczna

 

 

 

 

dr hab. Mykola Ovcharenko, prof. AP

Parazytologia

Ocena wpływu gatunków obcych na wodne ekosystemy

Mikropasożyty w zbiornikach wodnych poddanych inwazji biologicznej 

 

 

 

 

image alt text
 
prof. dr hab. Zbigniew Mudryk

Mikrobiologia środowiskowa – hydromikrobiologia

Mikrobiologiczne skażenia środowiska

Znajdziesz nas tutaj