Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Nauki humanistyczne

image alt text

 

dr hab. Adriana Biedroń, prof. AP

Językoznawstwo angielskie

Akwizycja języka obcego

Czynniki indywidualne w nauce języka obcego

 

 

 

image alt text

 

Dr hab. Dorota  Werbińska, prof. AP

Wieloletni konsultant nauczycieli języków obcych 

Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli języków obcych

 

 

 

 

image alt text
 
dr Janusz Bohdziewicz

Teoria mediów i filmu

Hermeneutyka kultury i komparatystyka

Myśl postsekularna

 

 

 

image alt text
 
dr hab. Robert Kuśnierz, prof. AP

Sowietologia

Dyplomacja i wywiad wojskowy II RP

Polacy w Związku Sowieckim i krajach po jego rozpadzie

 

 

 

image alt text

 

dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP

Literatura polska XX wieku

Polska i rosyjska literatura doświadczenia totalitarnego

Twórczość Fiodora Dostojewskiego

 

 

 

image alt text

 

dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP

Historia literatury polskiej romantyzmu

Teoria literatury

Metodologia badań literackich 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj