Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Nauczyciel wobec uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych w szkole i w jej otoczeniu – możliwości, wyzwania i dylematy

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną przez Instytut Nauk Społecznych Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r. (czwartek)

w formie hybrydowej na platformie MS Teams, pod patronatem honorowym JM Rektor PUSB
dr Elżbiety Stokowskiej-Zagdan, prof. PUSB z siedzibą w Skierniewicach.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz elektroniczny zgłoszenia na
konferencję dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: 

https://konferencjanauczyciel.pusb.pl

Znajdziesz nas tutaj