Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci

Konferencje w AP

Konferencja naukowa- Współczesne wyzwania dla zarządzania w administracji lokalnej

Konferencja naukowa- Współczesne wyzwania dla zarządzania w administracji lokalnej

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie Współczesne wyzwania dla zarządzania w administracji lokalnej, która odbędzie się 12 maja 2023 roku w formie stacjonarnej.

Więcej
14.03.2023
Konferencja Naukowa pt.: Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich - problemy i wyzwania prawno – ekonomiczne.

Konferencja Naukowa pt.: Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich - problemy i wyzwania prawno – ekonomiczne.

Konferencja jest organizowana przez Instytut Ekonomii i Finansów oraz Katedrę Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w partnerstwie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie. Konferencja odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r. w formie zdalnej i jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki Program: Doskonała Nauka – umowa nr DNK/SP/549616/2022.   

Więcej
08.03.2023
X Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych „Critical Qualitative Inquiry for Better World”

X Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych „Critical Qualitative Inquiry for Better World”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Więcej
11.01.2023
Międzykulturowa Konferencja Pedagogiki Sztuki „Edukacja przez sztukę dla pokoju”

Międzykulturowa Konferencja Pedagogiki Sztuki „Edukacja przez sztukę dla pokoju”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Więcej
10.01.2023
VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ W CYBERPRZESTRZENI

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ W CYBERPRZESTRZENI

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU oraz FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT RADA REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE zapraszają na VI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Więcej
13.10.2021
Zaproszenie na konferencję "Pamięć i tradycja - w 135 rocznicę urodzin Leona Heyke"

Zaproszenie na konferencję "Pamięć i tradycja - w 135 rocznicę urodzin Leona Heyke"

Zapraszamy 10 października 2020 r. do Bieszkowic na podsumowanie projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - Interwencje 2020", pt.: "Pamięć i tradycja - w 135 rocznicę urodzin Leona Heyke". 

Więcej
07.10.2020

Znajdziesz nas tutaj