Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Polska i Sąsiedzi na przestrzeni wieków”

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Polska i Sąsiedzi na przestrzeni wieków”

Tradycją lat ubiegłych doktoranci Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków”. W tym roku wyjątkowo konferencja odbędzie się w trybie online, w terminie 26 września 2020 roku.

Zapraszamy do udziału w konferencji nie tylko doktorantów historii, ale także osoby studiujące inne kierunki humanistyczne, które mogą być zainteresowane proponowaną przez nas tematyką.

Myślą przewodnią szóstej edycji konferencji pozostaje tematyka dotycząca procesów zachodzących na ziemiach polskich i w krajach sąsiednich, a także wzajemnych relacji Polski z jej sąsiadami.

Interesować nas zatem będą następujące zagadnienia:

 1. Wieloaspektowość działalności człowieka na ziemiach polskich oraz sąsiednich;
 2. Codzienność mieszkańca ziem polskich i jej sąsiadów na przestrzeni dziejów;
 3. Potyczki, wojny, konflikty zbrojne mające miejsce na ziemiach polskich i sąsiednich w dziejach;
 4. Kwestie relacji gospodarczych, społecznych i politycznych zachodzących na ziemiach polskich i sąsiednich na przestrzeni wieków.

 Organizatorzy przewidują publikację wystąpień w postaci artykułów w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym (jeśli recenzje artykułu będą pozytywne).

Konferencja jest jednodniowa.

Propozycje tematów wystąpień prosimy nadsyłać do Organizatorów wydarzenia na adres: konferencja.doktorantow.slupsk@wp.pl

Propozycję prosimy przesyłać w formie wypełnionej Karty uczestnictwa.

Ostateczny termin zgłaszania udziału w konferencji to 31 sierpnia 2020 roku. 

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Prosimy o uiszczanie opłaty konferencyjnej na konto nr: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a, z dopiskiem: wpłata subkonto 249-554 „Polska i jej sąsiedzi na przestrzeni wieków".

Komitet Naukowy Konferencji:

 • dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP (Przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Wojciech Skóra
 • dr hab. Jarosław Sochacki, prof. AP
 • ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP
 • dr hab. Paweł Gut, prof. AP

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • mgr inż. Małgorzata Romankiewicz-Częścik (Przewodnicząca)
 • mgr Patrycja Jędrzejewska
 • mgr Kamil Bierka
 • mgr Tomasz Częścik

Do pobrania: 

Znajdziesz nas tutaj