Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w module „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2018 r.

Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w module „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

W konkursie I/2018 preferowane będą następujące obszary priorytetowe:

1.1. Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;

1.2. Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;

1.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;

1.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Więcej informacji

Znajdziesz nas tutaj