Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Letnia Szkoła Młodych Naukowców - ruszyła rejestracja

Letnia Szkoła Młodych Naukowców - ruszyła rejestracja

Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na bezpłatną Letnią Szkołę Młodych Naukowców (LSMN), która odbędzie się w dniach 9-13 lipca 2018 r. w siedzibie UKSW przy ul. Dewajtis 5.

Do udziału w LSMN niezbędna jest rejestracja. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie bbn.uksw.edu.pl/lsmn

Celem LSMN jest przekazanie młodym naukowcom wiedzy dotyczącej zasad konstruowania projektów badawczych, które mają uzyskać finansowanie z zewnętrznych źródeł. Wiedza ta ułatwi przygotowanie wniosków grantowych oraz zwiększyć odsetek pozytywnie rozpatrywanych aplikacji, a co za tym idzie przyczyni się do rozwoju naukowego młodych naukowców.

Znajdziesz nas tutaj