Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Konkurs na stypendia dla przyszłych pielęgniarek i położnych

Konkurs na stypendia dla przyszłych pielęgniarek i położnych

Od 2 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu, 

którego przedmiotem są projekty zakładające jednocześnie realizację programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków oraz realizację systemu kształcenia podyplomowego w ramach programu rozwoju absolwenta, dostosowując kompetencje i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju.

Budżet konkursu wynosi 90 mln zł.

Więcej informacji na stronie: http://www.zdrowie.gov.pl/nabor-438-konkurs_programy_rozwojowe_dla.html

Znajdziesz nas tutaj