Z funduszu pomocy materialnej studenci i doktoranci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,

  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,

  4. zapomogę.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta.
Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta/doktoranta.

 
 

W załącznikach do pobrania znajduje się aktualny regulamin oraz wnioski (załączniki) obowiązujące w roku akademickim 2017/18.

TERMINY

Studenci/Doktoranci, którzy chcą otrzymywać stypendium specjalne, stypendium socjalne (lub socjalne w zwiększonej wysokości) w roku ak. 2017/18 powinni złożyć komplet dokumentów w terminie:

  • do 13 października

Studenci/Doktoranci, którzy są zainteresowani otrzymywaniem stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów w roku ak. 2017/18 powinni złożyć wnioski w terminie:

  • do 20 października

 

 

Zapraszamy studentów do odbioru decyzji stypendialnych dotyczących stypendiów socjalnych, specjalnych dla osób niepełnosprawnych.
Decyzje zaczynamy wydawać od czwartku 23 listopada 2017r. w godzinach 9 - 14 pokój 320 ul. Bohaterów Westerplatte 64.

Jednocześnie informujemy, że decyzje dotyczące stypendiów rektora dla najlepszych studentów będą wydawane w grudniu. O dokładnym terminie poinformujemy Państwa w osobnej informacji.

 

 

KONTAKT

mgr Katarzyna Porucka
mgr Bożena Jaworska


Biuro ds. Kształcenia i Studentów
ul. Boh. Westerplatte 64 pok. 320 - II piętro

Przyjmowanie interesantów od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00

Poniedziałek wyłączony z obsługi interesantów

Kontakt: tel. 0 59 84 05 944;

e-mail:
katarzyna.porucka@apsl.edu.pl,
bozena.jaworska@apsl.edu.pl

Pomoc materialna AP na Facebooku


Załączniki do pobrania: