Doktoranci Akademii Pomorskiej mogą ubiegać się:

  • o stypendium doktoranckie
  • o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych


Stypendia doktoranckie przyznawane są wyłącznie na wniosek doktoranta.
Wypłata przyznanych stypendiów następuje na rachunek bankowy, po odebraniu przez doktoranta decyzji o jego przyznaniu w Biurze Kształcenia i Studentów (pok. 320, II piętro, ul. Boh. Westerplatte 64).

Informacje i dokumenty dla doktorantów 


Stypendium doktoranckie:

  • Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich [zobacz]
  • Kryteria przyznawani stypendium doktoranckiego [zobacz]
  • Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego [zobacz]

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:

  • Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej [zobacz]
  • Kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej [zobacz]
  • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego [zobacz]

Wnioski należy składać do dnia 20 października 2017 r. do kierownika studiów doktoranckich.

Inne stypendia:


Ważne akty prawne:

1. Regulamin studiów doktoranckich [zobacz]
2. Ustawa o szkolnictwie wyższym [zobacz]
3. Rozporządzenia w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich [zobacz]
4. Regulamin samorządu doktorantów [zobacz]