Archiwum Uczelniane

ul. Arciszewskiego 22a 
76-200 Słupsk
tel. 59 84 05 368
tel. 59 84 05 370
e-mail: archiwum@apsl.edu.pl

Apel Archiwum AP

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 50-Lecia Uczelni Archiwum Akademii Pomorskiej zwraca się z uprzejmą prośbą do Szanownych Państwa (P. T. Pracowników dawnych i obecnych, Studentów, Absolwentów i Sympatyków naszej Uczelni) o rozważenie możliwości przekazania do Archiwum w formie darowizny bądź użyczenia materiałów (zdjęć, akt, dyplomów, medali, informacji z prasy, itp.). Będziemy wdzięczni za każdą informację i każdy dar. Liczymy na Państwa zainteresowanie i szeroki odzew.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, mailowy lub osobisty w siedzibie Archiwum (DS nr 4, p. nr 16-17 lub nr 19 – kampus Uczelni przy ul. Arciszewskiego 22a).
[Zobacz apel Archiwum]

Pracownicy Archiwum

mgr Eugenia Rybak - Kierownik
tel.: 59 84 05 368
e-mail: eugenia.rybak@apsl.edu.pl
Dom Studenta nr 4, pokój 19

dr Tomasz Katafiasz - specjalista
tel.: 59 84 05 370
e-mail: tomasz.katafiasz@apsl.edu.pl
Dom Studenta nr 4, pokój 16

Adam Głogowski - specjalista
tel.: 59 84 05 370
e-mail: adam.glogowski@apsl.edu.pl
Dom Studenta nr 4, pokój nr 17

mgr Halina Stopa - starszy referent
tel. 59 84 05 370
e-mail: halina.stopa@apsl.edu.pl
Dom Studenta nr 4, pokój nr 16


Zadania Archiwum:

Podstawowym zadaniem Archiwum jest prowadzenie działalności archiwalnej i informacyjnej. Działalność archiwalna to: kształtowanie zasobu, przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji, prowadzenie ewidencji, brakowanie i udostępnianie materiałów wytworzonych w Uczelni. Działalność informacyjna to: popularyzacja wiedzy o zasobie Archiwum oraz zbieranie, gromadzenie i udzielanie informacji o źródłach do dziejów Uczelni, jej pracowników i absolwentów.

Inne zadania wykonywane przez Archiwum:

Sporządzanie kwerend, zaświadczeń o czasokresie studiów (m.in. do celów emerytalnych), innych dokumentów dotyczących odbytych studiów (np. Kart Przebiegu Studiów absolwentom sprzed 2005 roku czy średniej ocen).

Archiwum Akademii Pomorskiej wchodzi w skład państwowej sieci archiwalnej, pełniąc funkcje archiwum zakładowego. Współpracuje z Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddziałem w Słupsku i archiwami szkół wyższych i instytucji naukowych oraz Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Dokumenty:

Formularze do pobrania: