Posiedzenia Rady Wydziału Nauk Społecznych

ROK AKADEMICKI 2016/2017

zaproszenie na...

Uchwały Rady WNS

Uchwały Rady WNS z 2016 r.

Uchwała nr WNS.0004.17.16 z dnia 19.10.2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów a kierunku Socjologia SPS

Uchwała nr WNS.0004.16.16 z dnia 19.09.2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu ksztacenia na kierunku Pedagogika w ramach Podwójnego Dyplomu (dla obcokrajowców)

Uchwała nr WNS.0004.15.16 z dnia 19.09.2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu ksztacenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w ramach Podwójnego Dyplomu (dla obcokrajowców)

Uchwała nr WNS.0004.14.16 z dnia 19.09.2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu ksztacenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia drugiego stopnia 

Uchwała nr WNS.0004.13.16 z dnia 19.09.2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu ksztacenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Uchwała nr WNS.0004.12.16 z dnia 19.09.2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniajacej

Uchwały Rady WNS z 2017 r.

Uchwała nr 0004.21.2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uzupełnienia składy Wydziałowej Komisji Oceniającej

Uchwała nr 0004.20.2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programach kształcenia dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Uchwała nr 0004.19.2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach podypomowych mediacje i negocjacje (edycja I)

Uchwała nr 0004.18.2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programach kształcenia dla kierunku pedagogika SPS 

Uchwała nr 0004.17.2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla kierunku pedagogika specjaln, peagogika wczesnoszkolna

Uchwała nr 0004.16.2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla kierunku socjologia i administracja

Uchwała nr 0004.15.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia

Uchwała nr 0004.14.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia

Uchwała nr 0004.13.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia 

Uchwała nr 0004.12.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach podyplomowych "Edukacja biblioteczna z technologia informacyjna" (edycja IV)

Uchwała nr 0004.11.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów kierunku socjologia, SPS, studia stacjonarne i niestacjonarne na cykl kształcenia 2015-2018

Uchwała nr 0004.10.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie planów reorganizacji WNS

Uchwała nr 0004.9.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, SDS o profilu praktycznym

Uchwała nr 0004.8.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, SPS o profilu praktycznym

Uchwała nr 0004.7.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na kierunku praca socjalna, SPS o profilu praktycznym

Uchwała nr 0004.6.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na kierunku pedagogika, SDS o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 0004.5.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na kierunku pedagogika, SPS o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 0004.4.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na kierunku socjologia, SPS o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 0004.3.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na kierunku administracja, SPS o profilu praktycznym

Uchwała nr 0004.2.2017 z dnia 18 stycznia w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika SPS, studia stacjonarne i niestacjonarne

Uchwała nr 0004.1.2017 z dnia 18 stycznia w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na cykl kształcenia 2015-2018 

 

 

Terminarz posiedzeń Rady WNS

icon pdf Plan posiedzeń Rady WNS w roku akademickim 2017/2018

Skład Rady WNS

icon red pdf Skład Rady WNS w kadencji 2016-2020