Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie nr WNS.0210.15.16 Dziekana WNS z 7.10.2016 r. w sprawie powołania składu Instytutowej Komisji ds. WSZJK na rok akademicki 2016/2017 na kierunku Pedagogika

Zarządzenie nr WNS.0210.13.16 Dziekana WNS z 7.10.2016 r. w sprawie powołania składu Instytutowej Komisji ds. WSZJK na rok akademicki 2016/2017 na kierunku Socjologia

Zarządzenie nr WNS.0210.12.16 Dziekana WNS z 7.10.2016 r. w sprawie powołania składu Instytutowej Komisji ds. WSZJK na rok akademicki 2016/2017 na kierunku Administracja

Zarządzenie nr WNS.0210.11.16 Dziekana WNS z 7.10.2016 r. w sprawie powołania składu Instytutowej Komisji ds. WSZJK na rok akademicki 2016/2017 na kierunku Praca socjalna

Zarządzenie nr WNS.0210.10.16 Dziekana WNS z 7.10.2016 r. w sprawie powołania składu Instytutowej Komisji ds. WSZJK na rok akademicki 2016/2017 na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Zarządzenie nr WNS.0210.9.16 Dziekana WNS z 7.10.2016 r. w sprawie powołania składu Wydziałowej Komisji ds. WSZJK na rok akademicki 2016/2017