5 grudnia br. w naszej Uczelni zostało podpisane porozumienie dotyczące rozwijania współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Gdańsku, reprezentowanym przez Panią Aleksandrę Górawską, Kierownika słupskiego Oddziału US w Gdańsku, a Akademią Pomorską w Słupsku, reprezentowaną przez JM Rektora dr. hab. inż., prof. nadzw. Zbigniewa Osadowskiego, w obecności Dyrektora Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych dr hab. Iwony Jażewicz, prof. AP.

Celem współpracy jest m.in. promocja zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz badań realizowanych przez Urząd Statystyczny w Gdańsku oraz przeprowadzanie cyklicznych warsztatów z praktycznego wykorzystania zasobów informacyjnych statystyki publicznej dla Pracowników i Studentów naszej Uczelni.