Edukacja techniczno-informatyczna to kierunek studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku, dzięki któremu można zdobyć wykształcenie m.in. w zakresie inżynierii materiałowej z wykorzystaniem metod komputerowych i technik informatycznych. Student uzyskuje odpowiednie przygotowanie w zakresie: eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej oraz projektowania procesów technologicznych.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować m.in. w gałęziach gospodarki przygotowujących lub eksploatujących systemy informatyczne, jako administratorzy i serwisanci systemów informatycznych, w tym wspomagających zarządzanie, jako programiści tworzący dedykowane aplikacje, także z wykorzystaniem technik multimedialnych. Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowych i doradczych, instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne, w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji oświatowej, samorządowej, gospodarczej, bankowości, szkolnictwie w zakresie przedmiotów technicznych i informatycznych, w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu m.in. informatyki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce. Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna ma podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności z informatyki i systemów informatycznych, programowania i programów użytkowych, komputerowego wspomagania w technice i nowoczesnych technik informatycznych, elektrotechniki i elektroniki. Posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie prostych problemów inżynierskich z wyżej wymienionych dziedzin.
Absolwenci wszystkich specjalności kierunku edukacja techniczno - informatyczna uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.
Absolwenci specjalności nauczycielskiej uzyskują również uprawnienia do nauczania przedmiotów technicznych oraz informatycznych w szkołach podstawowych.

Zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej w Słupsku:
https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Studia-1-stopnia/Edukacja-techniczno-informatyczna-inz.