1 września 2017 r. Dyrektor Instytutu Historii i Politologii naszej Uczelni dr hab., prof. nadzw. Robert Kuśnierz uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Żytomierskim Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki (Ukraina), odczytując list JM Rektora Akademii Pomorskiej, dra hab. inż., prof. nadzw. Zbigniewa Osadowskiego, do społeczności akademickiej.

Prof. Robert Kuśnierz przeprowadził również wykład inauguracyjny dla studentów pierwszego roku Wydziałów Historycznego i Filologicznego pt. „Czy dobrze żyło się Ukraińcom w Związku Sowieckim? Nieznane polskie fotografie wsi sowieckiej z lat 30. XX w.” Następnie spotkał się z władzami Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego: p.o. Rektora doc. Andrijem Szewczukiem, Prorektorami: Larysą Janowicz i Natalią Sejko; Dziekanem Wydziału Historycznego Ołeksandrem Żukowskim oraz doc. Sergiuszem Rudnickim – celem spotkań było omówienie dalszej współpracy w dziedzinie wspólnego kształcenia.
Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej wraz z Żytomierskim Państwowym Uniwersytetem planuje uruchomić od następnego roku akademickiego studia w ramach podwójnego dyplomu na kierunku politologia. Finałem wizyty było spotkanie prof. Roberta Kuśnierza ze studentami planującymi podjęcie nauki w planowanym trybie, podczas którego Dyrektor Instytutu Historii i Politologii AP w Słupsku opowiedział o studiach w Akademii Pomorskiej w Słupsku.