W dniach 18-19.09.2017 r. Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur”. Jej celem jest prezentacja interdyscyplinarnej płaszczyzny zarówno dla dialogu kulturowego, jak i wspólnie wypracowanej refleksji nad perspektywami cywilizacyjnej koegzystencji Wschodu i Zachodu.

Z nadzieją, że proponowana tematyka konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem, serdecznie zapraszamy wszystkich, którym bliska jest idea międzykulturowych spotkań w słupskiej przestrzeni. W ramach forum rusycystycznego, germanistycznego i anglistycznego proponujemy interkulturowe zagadnienia badawcze poniższych obszarów. Języki konferencji: język rosyjski, niemiecki, angielski, polski.

Serdecznie zapraszamy!

Sekcja Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa:
Literatura i kultura emigracji.
Miejsce pogranicza etnicznego w europejskim dziedzictwie kulturowym.
Wschodnioeuropejska a zachodnioeuropejska przestrzeń kulturowa.
Tradycja i tożsamość w procesie przemian cywilizacyjnych Europy.
Ekstraterytorialność w literaturze i sztuce.

Sekcja Językoznawstwa:
Tradycja i współczesność w lingwistyce.
Kolor jako narzędzie komunikacji ponadnarodowej.
Nowoczesne metody badań lingwistycznych, socjolingwistycznych i interkulturowych.
Międzykulturowa analiza figur retorycznych używanych w języku nieliterackim.
Problemy nauczania języków obcych w kontekście różnorodności kulturowej.

Program konferencji
Wskazówki dojazdu

Compass rose browns 00