Fizyka techniczna w Akademii Pomorskiej w Słupsku to studia oferujące zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności inżynierskie, które otwierają wiele możliwości zatrudnienia na różnych stanowiskach w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Na tym kierunku kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku studenci zdobywają wiedzę ogólną z zakresu fizyki i technicznych zastosowań fizyki – opartą na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych – oraz wiedzę specjalistyczną związaną z wybraną przez nich specjalnością. Absolwenci posiadają umiejętności dotyczące nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Perspektywy zawodowe są tu związane m.in. z firmami projektowymi, produkcyjnymi i serwisowymi.

Serdecznie zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej:
https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Studia-1-stopnia/Fizyka-techniczna-inz.