Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Zapraszamy wychowawców, pedagogów, nauczycieli wszystkich etapów kształcenia oraz studentów drugiego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym. Zajęcia będą się odbywały przez trzy semestry w Słupsku w trybie zjazdów sobotnio - niedzielnych, co dwa tygodnie.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej zaprasza na XVIII edycję Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Zajęcia będą się odbywały przez trzy semestry w Słupsku w trybie zjazdów sobotnio- niedzielnych, co dwa tygodnie.

Posiadamy profesjonalnie wyposażone specjalistyczne pracownie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz artystyczną pracownię plastyczną. Proponujemy możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji certyfikowanych, w ramach organizowanych poza programem warsztatów i szkoleń.

Cel studiów
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacz Podyplomowych Studiów Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna otrzyma wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I – III oraz w placówkach żłobkowych jako wychowawca. Wartością dodatkową nabytej wiedzy i umiejętności jest możliwość wykorzystania ich do profesjonalnego zaprojektowania i wdrożenia planu uruchomienia własnej placówki edukacyjnej.

Proces kształcenia trwa 3 semestry zgodnie z programem studiów, którego strukturę stanowią 3 obszary kształcenia:

  1. Przygotowania merytorycznego do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu (edukacja przedszkolna) oraz do kształcenia w klasach 1-3 szkoły podstawowej
  2. Dydaktyki szczegółowej zajęć w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej,
  3. Przygotowania warsztatowego i praktyki pedagogicznej (w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej)

Płatność za semestr 1200 zł

Komplet dokumentów, tj. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego, podanie i kwestionariusz osobowy (pliki dostępne są na https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Podyplomowe) należy składać na adres:

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej (pok.225)
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Boh. Westerplatte 64
76-200 Słupsk
tel. (59) 8405 924
email: jolanta.maciag@apsl.edu.pl