Programowanie w automatyce i robotyce oraz projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych. Zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej – nowe technologie już czekają!

należy do grona obecnie najczęściej wybieranych kierunków studiów w polskich uczelniach. Jest kilka powodów tej sytuacji – najważniejszym z pewnością jest ten, że absolwenci szybko znajdują pracę w nowoczesnych firmach systemów sterowania czy technologii IT. Studia te są nastawione na wiedzę teoretyczną i praktyczną, z którą wiąże się czas pracy w laboratorium i na różnego rodzaju warsztatach. Na studentów programowania w automatyce i robotyce w naszej Uczelni czekają wiadomości do przyswojenia z zakresu takich dziedzin jak: programowanie, elektronika, mechanika czy systemy mikroprocesowe. Absolwenci tego kierunku z Akademii Pomorskiej będą mogli projektować systemy automatyki, obsługiwać zautomatyzowane stanowiska produkcyjne, programować sterowniki cyfrowe oraz łączyć je z innymi urządzeniami zewnętrznymi. Dzięki tej wiedzy i umiejętnościom staną się pożądanymi pracownikami nowoczesnych firm, w dziedzinie gospodarki opartej na systemach automatyki i programowania mikroprocesorów. Będą także mogli podjąć pracę w laboratorium zajmującym się najnowszymi technologiami.

Kolejną propozycją z oferty studiów w naszej Uczelni jest projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych. W jego ramach kształceni są programiści specjalizujący się w technologiach mobilnych i webowych, których to kompetencje i umiejętności są poszukiwane przez wielu pracodawców. Mogą oni np. zostać front- lub back-end developerem. Pierwszy z wymienionych zajmuje się opracowaniem witryny pod względem wizualnym, jej wzbogaceniem o elementy graficzne, np. o animacje czy slidery. Back-end developer odpowiada za tworzenie oprogramowania (kodu) powstającej strony, który zapewni jej techniczną funkcjonalność, a także nadzór nad serwerowym zapleczem oraz bezpieczeństwem i rozwojem zastosowanych rozwiązań. Podczas studiów będzie można poznać zalety i ograniczenia różnych wzorców projektowych, aby móc wybrać i zastosować wzorzec właściwy do określonego typu aplikacji. Zapraszamy na studiowanie w tej dziedzinie nauki do Akademii Pomorskiej – nowe technologie już czekają!...

Więcej informacji na stronie: http://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Studia-1-stopnia?area=new-technologies