19 i 20 czerwca br. w Uniwersytecie Warszawskim odbywa się konferencja Narodowego Kongresu Nauki „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”, w której uczestniczy JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski.

Transmisja online jest dostępna na stronie NKN oraz stronie głównej UW. To już dziewiąta i ostatnia z cyklu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, zaplanowany na wrzesień 2017 roku. Spotkanie to odbywa się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Podczas konferencji są omawiane różne modele kierowania uczelnią. Pierwszy panel zatytułowany „Różne uczelnie, różne modele zarządzania” poprowadzi prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperci rozmawiają m.in. o tym, jakie kompetencje będą mieć władze uczelni i kto je będzie wybierał, o udziale interesariuszy w procesie zarządzania uczelnią, odpowiedzialności i kompetencjach poszczególnych organów uczelni, polityce kadrowej i finansowej uczelni, a także roli MNiSW w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Poruszone zostaną też tematy związane z funkcjonowaniem uczelni jako podmiotu realizującego zadania publiczne, działaniem szkół wyższych w ramach związków i sieci, wspomaganiem zarządzania uczelnią przez systemy informatyczne, rolą statutu w autonomii uczelni, a także z ewentualnym powstaniem Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk.

Transmisja
https://nkn.gov.pl/
http://www.uw.edu.pl/nkn-w-warszawie

Więcej informacji:
https://twitter.com/UniWarszawski