22 listopada br. w Akademii Pomorskiej gościliśmy prof. Andrija Terebucha i doc. Irinę Kazymyra z Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”. JM Rektor naszej Uczelni dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski podpisał z naszymi gośćmi porozumienie o wsparciu we wzajemnym kształceniu studentów na kierunku turystyka i rekreacja.

25 września br. nasza Uczelnia po raz pierwszy w swojej historii zaprezentowała nową strukturę z pięcioma wydziałami. Utworzono dwie nowe jednostki – Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Na nowych wydziałach naszej Uczelni odbyły się wybory władz dziekańskich. Dr hab., prof. nadzw. Przemysław Kowiański został wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu AP w Słupsku. Dr hab., prof. nadzw. Andrzej Urbanek został wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie naszej Uczelni.

W dniach 16-18 listopada 2017 roku w Chersońskim Uniwersytecie Państwowym odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia Uczelni wraz z międzynarodowym forum „Uniwersytet Państwowy w Chersoniu w kontekście krajowego i europejskiego szkolnictwa wyższego", w którym uczestniczył JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski.

21 listopada br. w godz. 10:00 - 13:00 odbył się happening studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień, który obchodzimy dzisiaj, 21 listopada 2017 r. Organizatorem tego wydarzenia był Przemysław Kamiński z Biura Rektora AP w Słupsku.