Po kwietniowej konferencji „Teatr w szkole kaszubskiej”, a także po ubiegłorocznej w Redzikowie „Teatr w szkole” Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ponownie zaprosiło Teatr STOP do realizacji zajęć w Spotkaniach Teatralnych ZDRZADNIÔ TESPISA, które odbędą się pod patronatem JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dra hab. inż., prof. nadzw. Zbigniewa Osadowskiego i prof. dra hab. Edmunda Wittbrodta, Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

knowledgeNCN wraz z EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.

Zapraszamy na X edycję Dni Kultury Węgierskiej w Roku Kultury Węgierskiej 2016/2017. Spotkania i wystawy związane z kulturą Węgier odbędą się we wrześniu i październiku 2017 roku. Szczegółowy program wydarzeń dostępny będzie na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku w zakładce projekty 2017 – Dni Kultury Węgierskiej oraz na profilu FB Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

W dniach 19-20 września 2017 roku obraduje w Krakowie Narodowy Kongres Nauki, w którym uczestniczą Rektor naszej Uczelni dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski i Prorektor ds. Nauki AP w Słupsku dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksander Astel. W trakcie Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przedstawi projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.