Psychopedagogika to specjalność na kierunku pedagogika w Akademii Pomorskiej w Słupsku, na której studenci zdobywają umiejętności prezentowania zagadnień dotyczących funkcjonowania ludzkiej psychiki w kontekście procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Zgodnie z Pismem okólnym Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku ogłasza się dzień 14 sierpnia 2017r. dniem wolnym od pracy dla Pracowników Administracji AP w Słupsku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jednocześnie informujemy, że w tym dniu Uczelnia będzie zamknięta.

Do 16 grudnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń do trzeciej edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością", który służy wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach.

Ochrona środowiska to kierunek studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku, który jest związany z działaniami rozwijanymi i promowanymi w naszej współczesności. Integruje on wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, zajmując się zmianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym i racjonalnym gospodarowaniem jego zasobami.