Z przyjemnością informujemy, że pracownice Zakładu Filologii Angielskiej Instytutu Neofilologii (dr Dorota Werbińska, dr Małgorzata Ekiert i mgr Beata Kowalewska) rozpoczęły realizację międzynarodowego projektu badawczego ILTERG (International Language Teacher Education Research Group). Projekt dotyczy różnych aspektów kształcenia nauczycieli języka angielskiego.

Zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej w Słupsku! Już 26 czerwca br. – w poniedziałek – rusza rekrutacja do naszej Uczelni. Na kandydatów czeka aż 27 kierunków i ponad 100 różnych specjalności na studiach I, II i III stopnia.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie http://rekrutacja.apsl.edu.pl/

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pracownia Badań nad Rosją w Literaturze i Kulturze Polskiej w wiekach XIX–XXI zapraszają na międzynarodową konferencję naukową – „Poza rusofobią i rusofilią?

Studenckie wymiany w ramach programu Erasmus oraz jego następcy, czyli programu Erasmus+, są organizowane w Europie już od 30 lat. Program wymiany studenckiej wystartował w 1987 roku i uczestniczyło w nim wtedy 3200 studentów z 11 państw. Przez lata zmieniała się nie tylko liczba corocznie przyznawanych stypendiów i lista krajów uczestniczących, ale także formuła programu.