Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Kształcenie

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Uczelniana Komisja ds Jakości Kształcenia

SKŁAD UKJK NA KADENCJĘ 2020-2024

 1. dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP – Prorektor ds. Kształcenia – przewodniczący
 2. mgr Maja Możańska – Biuro ds. Kształcenia – sekretarz Komisji
 3. dr Wioletta Szymańska – Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia
 4. dr Anna Rychły-Lipińska – Pełnomocnik ds. Edukacji Ustawicznej
 5. dr Rafał Kuligowski – Uczelniany Koordynator ds. Praktyk i Staży
 6. prof. dr hab. nauk med. Janusz Moryś – Pełnomocnik ds. Kształcenia Zdalnego
 7. dr Grzegorz Piekarski – Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania, Przewodniczący Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli
 8. dr Kacper Pencarski – Instytut Historii
 9. dr Grażyna Lisowska – Instytut Filologii
 10. dr Marek Kaszewski – Instytut Filologii
 11. dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP – Instytut Pedagogiki
 12. dr Katarzyna Bigus – Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 13. dr Anna Kamińska – Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych
 14. dr Tomasz Pączek – Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
 15. dr Aleksandra Zienkiewicz – Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki
 16. dr n. med. Kazimiera Hebel – Instytut Nauk o Zdrowiu
 17. dr Anita Lutkiewicz-Rucińska  – Instytut Prawa i Administracji
 18. dr hab. Joanna Bernagiewicz, prof. AP – Katedra Sztuki Muzycznej
 19. Adrianna Mozgawa - RUSS
 20. Mateusz Górski - RUSS
 21. mgr Alicja Syta - doktorantka

W ramach UKJK funkcjonują następujące zespoły merytoryczne:

I. Zespół ds. Monitorowania Ewaluacji Programów Studiów i Efektów Uczenia się
dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP –Instytut Pedagogiki -przewodniczący
dr Anna Kamińska –Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych
dr Kacper Pencarski–Instytut Historii
dr Anita Lutkiewicz-Rucińska -Instytut Prawa i Administracji
Adrianna Mozgawa - przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

II. Zespół ds. Monitorowania Ewaluacji Jakości Kształcenia
dr Wioletta Szymańska –Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia –przewodnicząca
dr Grażyna Lisowska –Instytut Filologii
dr Tomasz Pączek –Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
dr Katarzyna Bigus-Instytut Biologii i Nauk o Ziemii
Alicja Syta -doktorantka

III. Zespół ds. Monitorowania Ewaluacji Studiów Podyplomowych
dr Anna Rychły-Lipińska –Pełnomocnik ds. Edukacji Ustawicznej -przewodnicząca
dr hab. Joanna Bernagiewicz, prof. AP –Katedra Sztuki Muzycznej
dr Aleksandra Zienkiewicz –Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

IV. Zespół ds. Monitorowania Ewaluacji Praktyk Studentów
dr Rafał Kuligowski –Uczelniany Koordynator Praktyk -przewodniczący
dr n. med. Kazimiera Hebel –Instytut nauk o Zdrowiu
dr Marek Kaszewski –Instytut Filologii

 

Dokumenty:

2021 - Zarządzenie nr R.021.51.21 Rektora AP z dn. 29.04.2021

2021 – Zarządzenie nr R.021.30.21 Rektora AP z dn. 02.03.2021

2020 – Zarządzenie nr R.021.162.20 Rektora AP z dn. 17.11.2020

2020 - Zarządzenie nr R.021.24.20 Rektora AP z dn. 14.02.2020

2019 - Zarządzenie nr R.021.136.19 Rektora AP z dn. 12.12.2019

2018 - Zarządzenie nr R.021.113.18 Rektora AP z dn. 31.10.2018

REGULAMIN UKJK

 

Dokumenty:

2021 – Zarządzenie nr R.021.28.21 Rektora AP z dn. 19.02.2021

2016 – Uchwała nr R.000.62.16 Senatu AP z dn. 26.10.2016

 

POSIEDZENIA UKJK

 

UCHWAŁY UKJK

Znajdziesz nas tutaj