W dniach 18-19.09.2017 r. Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur”. Jej celem jest prezentacja interdyscyplinarnej płaszczyzny zarówno dla dialogu kulturowego, jak i wspólnie wypracowanej refleksji nad perspektywami cywilizacyjnej koegzystencji Wschodu i Zachodu.

23 września 2017 r. doktoranci Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie i przedmioty”.

aW imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ratownictwo w zintegrowanym systemie - uczymy się od siebie", która odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwca 2017 roku w Szkole Policji w Słupsku przy ulicy ul. Jana Kilińskiego 42.

26Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście zagrożeń ekologicznych”, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017r. w Słupsku. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji.

Szczegóły dotyczące konferencji: http://bn.apsl.edu.pl/konferencje.html