Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Klub Absolwenta

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Karta Absolwenta

Absolwentem Akademii Pomorskiej w Słupsku jest osoba, która uzyskała tytuł licencjata, magistra lub ukończyła studia podyplomowe, doktorskie na dowolnym kierunku Akademii Pomorskiej w Słupsku (wcześniej: Wyższej Szkole Pedagogicznej i Pomorskiej Akademii Pedagogicznej).

Dokumentem potwierdzającym status absolwenta jest Karta Absolwenta AP wydawana na podstawie dyplomu ukończenia studiów. Osoby chętne do posiadania tej karty mogą się zgłaszać do Biura Karier, które mieści się w budynku przy ul. Kozietulskiego 6, III piętro, pok. 83/3 w Słupsku.

Najlepiej wcześniej umówić się na spotkanie, pisząc na maila: biurokarier@apsl.edu.pl

Karta uprawnia do skorzystania z usług i produktów AP na preferencyjnych warunkach, tj.:
1. Możliwość korzystania z Biblioteki Uczelnianej.
2. Zakup książek, wydawnictw z oferty Wydawnictwa AP z rabatem 10% na zakupy robione osobiście w sklepie Wydawnictwa.
3. Zniżka 20% na studia podyplomowe, studia MBA i kursy organizowane przez AP.
4. Możliwość korzystania z siłowni wewnętrznej AP – co czwarte wejście bezpłatne. Siłownia zewnętrzna jest bezpłatna bez ograniczeń.

Znajdziesz nas tutaj